Monarkin i Sverige

Den svenska monarkin grundar sig på traditioner som sträcker sig mer än tusen år tillbaka i tiden. Antalet kungar har under denna långa tid uppgått till fler än 70 personer, som alla kan anges vid namn.

Sveriges nuvarande Kung, Carl XVI Gustaf, tillträdde tronen den 15 september 1973 och är nr 74 i ordningen.

Vi vet inte vilka som var de första svenska kungarna. De var troligen stormän från släkter med stark ställning. Först från medeltiden kan man räkna med att det fanns en centralmakt, som bestod av konung och råd.

Vasatiden

Under Gustav Vasas tid (1523–1560) stadfästes arvsrätten till den svenska kungakronan genom så kallade arvföreningar.

Ätten Bernadotte

När den franske marskalken Jean Baptiste Bernadotte valdes till Sveriges tronföljare vid riksdagen i Örebro i augusti 1810 antogs en ny successionsordning: en av de svenska grundlagarna.

Ätten Bernadotte har innehaft Sveriges tron sedan 1818.

Ändrad tronföljd kungahuset

Ändringar i successionsordningen skedde 1980. Då infördes fullt kognatisk tronföljd. Det innebär att monarkens äldsta arvinge, oavsett om det är en man eller kvinna, har arvsrätt till kronan.

Regeringsformen 1974

Monarkin som statsskick i Sverige fastslogs i 1809 års regeringsform och gällde i 165 år. 1974 antogs den nu gällande regeringsformen.

Konstitutionell monarki

Sverige har en konstitutionell monarki. Monarkens, statschefens, uppgifter regleras i grundlagen. Sveriges konstitutionella monarki utvecklades i slutet av 1800-talet och 1900-talets början.

Symbol för Sverige

Monarken är som statschef den samlande representanten och symbolen för landet. Kungen har huvudsakligen ceremoniella och representativa plikter.

När Kungen är förhindrad att fullgöra uppgiften som statschef, till exempel vid utlandsresa till avlägsen eller svårtillgänglig ort, inträder Kronprinsessan Victoria, Prins Carl Philip eller Prinsessan Madeleine i nämnd ordning som riksföreståndare.

Sveriges tronföljare är Kronprinsessan Victoria.

Kronprinsessan Victoria och Kung Carl XVI Gustaf vid seminariet ”Goda idéer för en bättre värld” som hölls i Bernadottebiblioteket på Kungliga slottet. Foto: Erik Mårtensson/Scanpix
Monarki är ett statsskick där statschefen är en monark. Det har tidigare i historien ofta funnits valmonarkier, men i nutida monarkier går tronen nästan alltid i arv inom en och samma ätt.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *